Tytuł Poprawiono
List do koordynatorów 13 listopad 2017
Zaproszenie do konkursu 17 listopad 2017
Testy w językach obcych 09 październik 2017
Szkoły z poprzednich edycji 09 październik 2017
Opłaty 09 październik 2017
Instrukcja 09 październik 2017
Harmonogram 13 listopad 2017
Ważne zmiany 13 listopad 2017